Robert Proch, Broken Timeline

Pierwsza przekrojowa wystawa Roberta Procha (1986-2019). Twórcy uznawanego za
jednego z najwybitniejszych przedstawicieli urban artu na świecie; autora murali, obrazów i wielokrotnie nagradzanych animacji.
Robert Proch jest szczególnie ceniony za styl, umiejętność zatrzymania ruchu na płótnie oraz sprawne poruszanie się w świecie złożonych metafor. Jego przywiązanie do detalu, dobór kolorów czy bogactwo kontekstów sprawiają, że każde z dzieł jest
wielopłaszczyznową opowieścią.

Na wystawie pokazane zostaną wybrane prace ze wszystkich etapów twórczości Roberta Procha, ale także kulisy pracowni oraz nie prezentowane wcześniej szkice i rysunki artysty. Pozwoli to odbiorcy na wniknięcie w intymny świat twórczości Procha i dogłębne poznanie procesu i pryncypiów tworzenia malarskiej rzeczywistości.

Data i miejsce:

Otwarcie wystawy: 23 października 2021, sobota, godzina 19:00.

Miejsce: Brain Damage Gallery, Spotkania Kultur, Lublin, Pl. Teatralny 1
Wystawa czynna do 15 stycznia, od wtorku do soboty w godzinach 12-17.
Wstęp bezpłatny.Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.